Klimatworkshop: Hur kan vi uppnå 2-gradersmålet? (Inställt)

När?

torsdag 2 april 2020    
13:30 - 15:30

Var?

Pumphuset
Södra Strömgatan 6, Alingsås

Event Type

Med hjälp av Scenarioverktyget En-Roads undersöker vi gemensamt en framtid där vi uppfyller Parisavtalet. Vi tittar på vad vi gör nu och vad vi måste göra framöver. Och vi föreställer oss en framtid där detta har skett på det globala planet.
Målgrupp: Politiker, Styrelser, Ledning