Flytta eller stanna? Om ungdomars mobilitet och framtidsdrömmar.

onsdag 6 april 2016 – 18:30 - 20:30

Allt fler unga människor väljer att lämna mindre orter till förmån för större städer. Detta är en oroväckande och genomgående trend som drabbar flera mindre kommuner i landet. Vad visar forskningen? Under kvällen belyser vi problemet genom en presentation av det aktuella forskningsläget.
Föredragshållare: Susanne Holm, doktorand i pedagogik inom den barn-ungdomsvetenskapliga forskningen vid Högskolan Väst.
Föredraget avslutas med gemensam diskussion och fika till självkostnadspris.

Plats

Blå huset, Sollebrunn

Arrangör

Susanne Holm

Kontaktperson

Susanne Holm, 0767903440 susanne.holm@hv.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan