Dela är det nya äga

fredag 8 april 2016 – 18:30 - 20:30

Konsumtion av varor och tjänster är kopplat till både miljö- och klimatpåverkan. Hur kan vi minska vår totala konsumtion och ändå få tillgång till allt det vi vill ha utan att äga? Vi tar upp olika exempel på smarta lösningar.
Introduktion till Kollaborativ ekonomi
Filmvisning: Dela är det nya äga – 23 min
Bokpresentation Ägodela – Emma Schütt
Samtal om lokala initiativ och idéstorm

Plats

Spegelsalen, Studiefrämjandet

Arrangör

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

Kontaktperson

Karin Gustavsson, karin.gustavsson@studieframjandet.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan