Växter och pollinering (Inställt)

lördag 4 april 2020 – 11:00 - 12:00

Hjälp dina pollinerande insekter!

Vi är beroende av insekterna!
Hur kan vi genom plantering och planering av trädgårdar och grönytor på bästa sätt hjälpa pollinerande insekter att utföra sitt viktiga arbete?
Rune Hedberg är miljöengagerad biodlare sedan sjuttiotalet och ger oss sina bästa tips!

Plats

Nolhaga stadsodling

Arrangör

Studieförbundet Vuxenskolan

Kontaktperson

Daniel Palm, 0739824245 daniel.palm@sv.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan