Vår stadskärna – en hållbar framtidsresurs! – Stadsvandring i Alingsås stadskärna

lördag 14 april 2018 – 12:00 - 13:30

”Att studera staden och dess historia, att debattera och ställa frågor, att vandra i den egna staden, ger oss bättre förutsättningar att ha hand om det vi har och att forma staden på bästa tänkbara sätt, så att den blir den bästa av miljöer för framtiden. ”, så talade museichefen, tillika kulturmiljökämpen och folkbildaren Per-Henrik Rosenström. I hans anda bjuder Alingsås Hembygdsförening in till en stadsvandring i stadskärnan med hållbarhet som ledord.

Historiska berättelser om småstadslivet blandas med betraktelser kring hållbar stadsplanering, småstadens arkitektur och god byggnadsvård. En övergripande fråga som ställs är hur vi på bästa vis kan tillvarata vår vackra, småskaliga småstadsmiljö och den särskilda identitet och särart som den representerar? Hur kan vi vårda, värna och utveckla den för framtiden? Har värden som skönhet, trygghet, gemenskap och trivsamhet en plats i dagens stadsplanering?

Plats

Museiparken

Arrangör

Alingsås Hembygdsförening http://www.alingsashembygdsforening.se

Kontaktperson

Simon Waern, 0733328928 simonwaern@gmail.com

Inträde

Helt gratis!

Anmälan

Ingen anmälan krävs