Stadsplanering, brott och trygghet

När?

tisdag 10 april 2018    
13:00 - 14:15

Var?

Christinaesalen
Västra Kyrkogatan, Alingsås

Event Type

Kopplingen mellan brottslighet, trygghet och stadsplanering har varit föremål för forskare under en rad av år. Genom att ha med det brottsförebyggande perspektivet i stadsplaneringsfasen kan vi minska möjligheterna att begå brott i lokalsamhället. På samma sätt kan ett tydligt, hållbart fokus i stadsplaneringen få fler människor att uppleva en trygghet när de vistas i offentliga miljöer.

Thomas Pettersson är kommissarie på polismyndighetens kansli i Region Väst. Han arbetar bland mycket annat med att identifiera vad stadsplanering kan ha för påverkan på brottslighet och trygghet.