Stadsplanering, brott och trygghet

tisdag 10 april 2018 – 13:00 - 14:15

Kopplingen mellan brottslighet, trygghet och stadsplanering har varit föremål för forskare under en rad av år. Genom att ha med det brottsförebyggande perspektivet i stadsplaneringsfasen kan vi minska möjligheterna att begå brott i lokalsamhället. På samma sätt kan ett tydligt, hållbart fokus i stadsplaneringen få fler människor att uppleva en trygghet när de vistas i offentliga miljöer.

Thomas Pettersson är kommissarie på polismyndighetens kansli i Region Väst. Han arbetar bland mycket annat med att identifiera vad stadsplanering kan ha för påverkan på brottslighet och trygghet.

Plats

Christinaesalen

Arrangör

Alingsås Brottsförebyggande råd

Kontaktperson

Charlott Klug, 0322616257 charlott.klug@alingsas.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

charlott.klug@alingsas.se