Presentation av Alingsås Solkarta

När?

onsdag 6 april 2016    
20:00 - 20:15

Var?

Palladium
Nygatan 22, Alingsås

Event Type

Alingsås Energi presenterar i samarbete med kommunens GIS-enhet solkartan för Alingsås.

Du kan se om du har ett tak som är lämpligt för solenergi och vilken takyta som är mest lämplig.