Möt alliansens politiker

onsdag 10 april 2019 – 16:30 - 18:00

Raka svar, dialog och samtal från alliansens gruppledare , nämnd- och
kommunstyrelse-ledamöter som är satta att leda, förvalta och utveckla
Alingsås kommun.

Alliansens politiker bjuder in till ett öppet samtal kring Alingsås
Framtid där hållbarhet, samverkan och tillit kan ses som viktiga
hörnstenar.

Plats

Teliahuset

Arrangör

Alliansens gruppledare

Kontaktperson

Anita Brodén, 0702021318 anitabroden@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan