Klimat- och miljöproblemen och motståndet mot att lösa dem

torsdag 7 april 2016 – 18:30 - 21:00

Först en genomgång av hur klimat- och miljöproblemen påverkar jordens ekosystem, hur allvarligt det är för oss människor och varför motståndet mot att lösa problemen är så stort. Därefter diskuterar vi vad vi kan göra för att påverka, vilka frågor som är viktigast att driva och vad vi kan göra gemensamt. På klimatmötet i Paris, som påstås vara en framgång, fattades inga beslut om konkreta åtgärder. I media har frågan dött. Nu måste alla som är oroade göra sig hörda och ställa krav på åtgärder.

Plats

Pumphuset

Arrangör

Kommunistiska Partiet

Kontaktperson

Elsa-Lena Åström, 0706 169218 el.astrom@telia.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan