Handla Second Hand på Vinden

lördag 14 april 2018 – 10:00 - 14:00

Vinden är en hjälporganisation som bedriver second hand-verksamhet i samarbete med PMU med mål att kunna hjälpa behövande runt hela jorden.

Grunden i vår verksamhet är alla ideellt arbetande personer som på olika sätt deltar i vårt dagliga arbete med att ta hand om och bereda allt som generösa givare skänker till oss.

Namnet Vinden betyder inte bara överskottsprylar från ”vinden” utan också en positiv ”vind” som blåser ut över världen, till hjälp för den fattige, svage, hemlöse, sjuke etc, allt utifrån en kristen humanitär grundsyn.

Att ta vara på samhällets överskott ligger i tiden och är ett starkt bidrag till att värna om vår miljö och vårt välbefinnande.

Plats

Vinden Second Hand

Arrangör

Vinden Second Hand https://www.vinden.org

Kontaktperson

Sara Gustin, 0322 10555 sara@vinden.pmu.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan