Egenkontroll och avfall- miljöutbildning för verksamheter

När?

onsdag 11 april 2018    
09:00 - 10:00

Var?

Sveagatan 12
Sveagatan 12, Alingsås

Event Type

Vad är farligt avfall? Får mitt företag transportera farligt avfall och vart i så fall ska vi transportera det? Behöver vårt företag ha ett egenkontrollprogram utifrån miljölagstiftningen? Dessa frågor och många fler vill miljöskyddskontoret svara på under en informationsträff den 11 april.

Under informationsträffen kommer frågor som rör hanering av farligt avfall och information om egenkontrollprogram utifrån miljölagstiftningen att beröras. Informationsträffen vänder sig till både mindre och större företag.
Syftet är att deltagarna ska få kunskap om vilka krav som finns i lagstiftningen och rådgivning i hur företagen i praktiken kan gå till väga för att uppfylla lagstiftningens krav.
Vår önskan är att du som deltagare funderar på vilka frågor du har. Skicka gärna in dem på förhand så kan miljöskyddskontoret förbereda svar. Frågor skickas i så fall per e-post till caroline.nilsson@alingsas.se eller my.peterson@alingsas.se.
Antalet platser är begränsade. Skulle intresset bli stort kommer ytterligare ett utbildningstillfälle att erbjudas samma vecka.
Vi ser fram emot ditt deltagande – varmt välkommen!